hledej Ptejte se knihovny
Návštěv :
Celkem : 866
Týden : 1
Dnes : 0
podrobnosti
Naposledy aktualizováno: 14.01.2020 17:38:06

Administrace

 

 Služby:

 

Naše knihovna poskytuje následující služby:

 

-  půjčování beletrie pro dospělé, mládež a děti

-  půjčování naučné literatury

-  půjčování časopisů

-  půjčování knih z výměnného fondu z Měk Břeclav

-  přístup k internetu v knihovně

-  možnost pořádání menších akcí v knihovně - čtení pro děti,

   besedy, výstavy atd.

- MVS - Meziknihovní výpůjční služba

 

Provozní řád, ceník

 

 1. Místní lidová knihovna je veřejnou institucí, poskytuje svým čtenářům služby v prostorách Obecního domu č.p. 16
 2. Zápis čtenářů - poplatek na jeden kalendářní rok činí pro dospělé čtenáře 30 Kč a pro mládež 20 Kč.
 3. Půjčovní doba je uvedena na tabuli před knihovnou a na webu obce. . Čtenář si může půjčit přiměřené množství knih po dohodě s knihovnicí.

  Výpůjční lhůta je 1 měsíc. Čtenář je povinen šetrně zacházet s vypůjčenými knihami. Pokud knihu ztratí, nahradí její cenu v plné výši a zaplatí manipulační poplatek 50 Kč.

  Povinností čtenáře je vrátit knihy včas a v takovém stavu, v jakém ji převzal.
 4. Poruší-li čtenář povinnost včasného vrácení vypůjčené literatury, uhradí v hotovosti poplatek za upomínky:
  1. upomínka - zdarma
  2. a další upomínka - 30 Kč
 5. Připomínky k činnosti knihovny mohou čtenáři podávat na Obecním úřadě v Dobrém Poli nebo prostřednictvím webu.